ПЛАН
заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти на 2022/2023 навчальний рік

Заходи
Термін виконання
Відповідальний

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження насильства та булінгу

Вивчення нових нормативно-законодавчих документів щодо протидії булінгу (цькуванню), ознайомлення з провідними практиками щодо протидії булінгу

Протягом навчального року

Адміністрація школи, педагогічні працівники

Розгляд на засіданні методичного об’єднання класних керівників питання «Про роботу педагогічного колективу щодо запобігання насильства та булінгу серед школярів»

Листопад

Голова ШМО класних керівників

Обговорення на нараді при директорові підсумки реалізації шкільного плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу

Червень

Заступник директора з виховної роботи

Оновлення «Правил поведінки для здобувачів освіти» (у зв’язку з війною).

Ознайомлення з ними учнів школи

Серпень

Вересень

Заступник директора з виховної роботи

Кл. керівники

Оновлення розділу «Протидія булінгу» на офіційному сайті закладу освіти

Серпень

Заступник директора з виховної роботи

Створення шкільного інформаційного стенду «СтопБулінг»

Вересень

Заступник директора з виховної роботи

Перевірка інформаційної доступності правил поведінки та нормативних документів з профілактики булінгу

Вересень

Січень

Заступник директора з виховної роботи

Ознайомлення учасників освітнього процесу, представників батьківської громадськості з алгоритмами дій у разі виявлення випадку булінгу розміщення відповідних документів на офіційному сайті школи

Протягом навчального року

Кл.керівники

Заступник директора з виховної роботи

Участь педагогічних працівників школи в практичних семінарах, вебінарах, майстер-класах, тренінгах з питань протидії булінгу та кібербулінгу (в тому числі онлайн)

Протягом навчального року

Педагогічні працівники, психолог школи

Діагностичні заходи

Створення бази інструментарію для діагностування рівня напруги, тривожності, дезадаптації в учнівських колективах

Протягом навчального року

Практичний психолог

Діагностування рівня напруги, тривожності, дезадаптації в учнівських колективах: -спостереження за міжособистісною поведінкою здобувачів освіти; -психологічні діагностики мікроклімату, рівня згуртованості класних колективів та емоційних станів здобувачів освіти; -соціальне дослідження наявності референтних груп та відторгнених учнів у колективах; -визначення рівня тривожності та депресії учнів.

Протягом навчального року

Практичний психолог

Кл. керівники

Проведення тренінгів «Стоп булінг!», «Я проти булінгу!», «Як не стати жертвою булера»

Протягом навчального року

Практичний психолог

Кл.керівники

Проведення профілактично-просвітницької, корекційно-розвивальної роботи з учасниками освітнього процесу

Протягом навчального року

Практичний психолог

Кл.керівники

Робота з вчителями та іншими працівниками закладу освіти

Інструктивні наради з питань профілактики булінгу з допоміжним та технічним персоналом

Вересень

Директор школи заступник директора з виховної роботи

Проведення навчального семінару для вчителів щодо запобігання булінгу та заходи реагування

Жовтень

Заступник директора з виховної роботи

Тренінг для вчителів щодо запобігання булінгу у закладі освіти

Січень

Практичний психолог

Консультування класних керівників психологом, соціальним педагогом з проблемних ситуацій

Протягом навчального року

Практичний психолог

Робота з учнями

Проведення уроків, практичних занять, бесід, тренінгів з питань протидії булінгу та кібербулінгу за участі шкільних офіцерів поліції та інспекторів патрульної поліції

Протягом навчального року

Практичний психолог

Кл. керівники

Зустріч учнів з представниками органів юстиції. Лекції на тему «STOP булінг!» в рамках Всеукраїнського тижня права та Місячника правових знань

Грудень

Кл. керівники

Тиждень толерантності

Листопад

Педагог-організатор

Кл. керівники

Перегляд відеофільмів, соціальних відеороликів з питань булінгу в учнівському середовищі із подальшим обговоренням проблемних ситуацій на виховних годинах

Протягом навчального року

Практичний психолог

Кл.керівники

Конкурс малюнків та плакатів «Стоп булінг»

Лютий

Кл.керівники

Контроль стану профілактики й протидії випадкам булінгу (цькуванню) в учнівських колективах

Січень червень

Заступник директора з

Робота з батьками

Розгляд питань протидії булінгу на батьківських зборах

Вересень

Травень

Кл.керівники

Практичний психолог

Моніторинг освітнього середовища закладу освіти

Самооцінка закладу освіти за показниками безпеки, комфортності, інклюзивності

1 рази на рік

Адміністрація закладу, педагогічні працівники

Анонімне анкетування учнів 5-11-го класів про випадки булінгу (цькування) у школі

Грудень

Практичний психолог

Аналіз інформації за протоколами комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти

За потреби

Заступник директора з ВР

Підготовка звіту про виконання заходів про виконання плану заходів з запобігання та протидії булінгу

Травень- червень

Заступник директора з ВР

Кiлькiсть переглядiв: 40

Коментарi